Anne Thestrup Meimbresse

MSc v odbore farmácia – farmaceutka v lekárni vo Varde

Získala som magisterský titul z farmácie na University of Southern Denmark v roku 2017 a odvtedy pracujem ako farmaceutka.

Ako farmaceutka som odborníčkou na lieky a s vedeckým vzdelaním v medicíne a jej aplikácii som technicky dobre vybavená.

Pracujem v lekárni vo Varde, kde je mojou hlavnou náplňou radiť zákazníkom ohľadne správneho používania liekov.

Ako človek som bola vždy veľmi starostlivá, preto som niekoľko rokov pracovala ako dobrovoľnícka zdravotníčka pre Červený kríž. Zúčastnila som sa rôznych veľkých podujatí, ako sú koncerty, festivaly, športové podujatia atď., kde som bola pripravená poskytnúť prvú pomoc.

Pomáhať ľuďom v núdzi je pre mňa veľmi obohacujúce, osobne aj profesionálne. Moju snahou je dozvedieť sa vo svojej profesii čo najviac, pretože sa neustále rozvíja.

Poznám výrobky spoločnosti Australian Bodycare, ktoré predávame u nás v lekárni, a ktorých kvalita je vysoká. Preto som ochotná validovať texty a príručky týkajúce sa produktov na riešenie problémov a súvisiacich tém, ktoré si môžete prečítať na tomto webe.

Viac o mne si môžete prečítať v mojom profesionálnom profile v službe LinkedIn. LinkedIn.