Zmluvné podmienky predaja - Podmienky pre doručenie a vrátenie

Doručenie
Štandardné doručenie (3 až 4 dni) – 3,99 EUR. Bezplatné doručenie nákupov za viac než 35 EUR.
Expresné doručenie (1 až 2 dni) – 6,99 EUR. Bezplatné doručenie nákupov za viac než 50 EUR.

Podmienky pre doručenie platia pre Slovensko.

SLEDUJTE SI! Ak balík nedostanete do desiatich dní od objednávky, čo najskôr nás kontaktujte.

Garantujeme 100-percentú spokojnosť
Testovali sme naše výrobky a vieme, čo dokážu. Preto na všetky naše výrobky ponúkame záruku spokojnosti. - Prečítajte si viac informácií – kliknite sem

Zásady vrátenia
Máte neobmedzené právo vrátiť neotvorený tovar a tovar môžete vrátiť bezplatne – ak chcete vrátiť výrobky, zašlite e-mail na adresu info@australian-bodycare.com. Nevraciame peniaze za otvorené výrobky, ak ich vrátite po lehote, kedy poskytujeme záruku 100-percentej spokojnosti.

Neakceptujeme výrobky, u ktorých doručenie platí príjemca, ani zaslané na dobierku. Pred vrátením svojich výrobkov kontaktujte spoločnosť Australian Bodycare na adrese info@australian-bodycare.com a požiadajte o štítok na vrátenie. Výrobok musíte správne zabaliť, priložte k nemu kópiu faktúry a zreteľne uveďte, že si chcete uplatniť právo na stornovanie a požadujete vrátenie sumy, ktorú ste za výrobok uhradili.

Tieto pravidlá vrátenia sa vzťahujú na všetky výrobky predané cez internetový obchod.

Spôsoby platby
Objednávky môžete uhradiť nasledovne:

Kreditná karta
Akceptujeme platby kartou Visa, Mastercard a Eurocard. Spoločnosť Australian Bodycare využíva platobnú bránu od Quickpay.dk.
Komunikáciu s týmto platobným riešením testovala spoločnosť Nets. Všetky údaje z karty sa prenášajú zašifrované.

PayPal
Akceptujeme platby prostredníctvom služby PayPal.

Informácie o výrobkoch:
Na všetkých výrobkoch značky Australian Bodycare sa uvádzajú základné vlastnosti výrobku. Ak potrebujete ďalšie informácie alebo máte otázky o existujúcich informáciách, zašlite e-mail spoločnosti Australian Bodycare na adresu info@australian-bodycare.com

Ceny:
Všetky ceny obsahujú 23 % DPH. Informácie o cene za poštovné a manipuláciu sa zobrazia v nákupnom košíku.

Objednávka:
Prezentovanie výrobkov s cenou na stránkach Australian Bodycare neznamená záväznú ponuku, ale iba pozvánku na predloženie ponúk.
Objednávka tovaru kupujúcim od spoločnosti Australian Bodycare nepredstavuje záväzné prijatie, ale skôr záväznú ponuku pre spoločnosť Australian Bodycare na nákup tovaru za uvedených podmienok.

Záväzná zmluva medzi vami a spoločnosťou Australian Bodycare sa uzavrie, až keď spoločnosť Australian Bodycare akceptuje ponuku predloženú kupujúcim potvrdením objednávky. Spoločnosť Australian Bodycare si vyhradzuje právo odmietnuť objednávky veľkosti takej, že sa musí predpokladať, že nie sú na osobné použitie. Všetky ponuky závisia od dostupnosti a v niektorých prípadoch môže byť potrebné vykonať expedovanie objednávky po častiach. V takýchto prípadoch bude spoločnosť Australian Bodycare kupujúceho informovať.

Platba:
Informácie o účte, ktoré zadáte pri nákupe tovaru, sa odosielajú priamo do spoločnosti PBS (inkasná služba) v šifrovanej podobe (SSL) a môžete ich čítať iba vy a PBS. Preto nikto iný neuvidí ani nedokáže uložiť informácie o vás. Pri nákupe pomocou Dankort (debetná karta) alebo kreditnej karty sa suma z vášho účtu odpočíta, len čo výrobok opustí spoločnosť Australian Bodycare.

Sťažnosti:
Podľa dánskeho zákona o predaji tovaru poskytuje spoločnosť Australian Bodycare dvojročné právo na reklamáciu výrobných a materiálových chýb (nedostatky).

Vyhlásenie a záruka:
Spoločnosť Australian Bodycare vám uľahčuje získanie relevantných informácií na iných webových stránkach prostredníctvom odkazov. Tieto webové stránky sú mimo kontroly spoločnosti Australian Bodycare. Nemôžeme preto niesť žiadnu zodpovednosť za obsah týchto stránok.

Informácie o objednanom tovare z takýchto webových stránok nie sú súčasťou opisu objednaného tovaru v zmluve medzi kupujúcim a spoločnosťou Australian Bodycare.

Predávajúci nezodpovedá za priame alebo nepriame straty v dôsledku oneskoreného dodania objednaného tovaru kupujúcemu alebo chýb objednaného tovaru v prípade, že oneskorenie alebo chyby vzniknú v dôsledku konania alebo opomenutia zo strany kupujúceho alebo okolností, ktoré sú mimo kontroly spoločnosti Australian Bodycare, ako je napr. vojna, nepokoje, násilie, požiar, vládne intervencie, zaistenie, menové obmedzenia, pracovné spory akéhokoľvek druhu vrátane štrajkov a výluk a podobne.

Spoločnosť Australian Bodycare neposkytuje nezávislú záruku na objednaný tovar a kupujúci získava iba záruky vydané výrobcom kupujúcemu.

On-line nákup
Pri nakupovaní zadávate niektoré osobné údaje. Patria sem konkrétne:

– meno;
– poštová adresa;
– e-mailová adresa;
– telefónne číslo;
– platobné údaje.

Tieto osobné údaje spracúvame pri spracovaní vášho nákupu, pretože je to nevyhnutné, aby sme splnili našu časť transakcie, ako aj po obmedzený čas po nej, aby sme zabezpečili, že všetko pôjde tak, ako má. Ak už tieto údaje/informácie nebudú potrebné, odstránime ich z nášho systému. Všetky údaje sa odstránia po piatich rokoch. Pretože máme neobmedzené právo na vrátenie výrobkov, údaje uchovávame päť rokov.

Ak ste si objednali doručenie, údaje o vašom mene, adrese, telefónnom čísle a e-mailovej adrese sa budú zdieľať s našou doručovacou spoločnosťou na účel doručenia nákupov.

Podliehajúce zmenám:
Spoločnosť Australian Bodycare si vyhradzuje právo zmeniť a aktualizovať podmienky, ktoré sa vzťahujú na tieto webové stránky. Je preto dôležité, aby ste mali informácie o všetkých zmenách.

Nesprávne použitie:
Tieto webové stránky vlastní a prevádzkuje spoločnosť Australian Bodycare. Tieto stránky boli vytvorené na používanie súkromnými kupujúcimi. Všetky prvky týchto stránok, text, obrázky, grafické vyjadrenia atď. sú chránené zákonom o autorských právach a nesmú sa preto kopírovať, sťahovať ani distribuovať. Každé nesprávne použitie stránok Australian Bodycare bude oznámené polícii.