Cookies a ochrana osobných údajov

Spracovanie osobných údajov – Návrh zmluvy

V súvislosti s nákupom u nás ste zadali niekoľko osobný údajov, vrátane:• Ditt namn
• mena
• adresy
• emailovej adresy
• telefónneho čísla
• platobných informácií

Tieto osobné údaje sa zbierajú v súvislosti so spracovaním vášho nákupu, pretože ich potrebujeme pre splnenie našej strany transakcie. Tieto informácie uchovávame počas obmedzenej doby, aby sme zaistili náležitý priebeh transakcie. Akonáhle tieto informácie/osobné údaje nie sú viac potrebné, budú vymazané z nášho systému.

Ak je potrebné doručiť objednávku, vaše meno, adresa, telefónne číslo a emailová adresa budú zaslané do našej prepravnej spoločnosti, ktorá zabezpečí doručenie vašich nákupov.

Súhlas s použitím a uložením vašich osobných údajov

Ak ste zaškrtli okienko “Áno, chcem dostávať informačné materiály”, zaznamenáme vašu emailovú adresu a podrobné informácie o vašom nákupe/registrácii dovtedy, kým sú potrebné. Tieto údaje budeme uchovávať až dokiaľ nezrušíte odber alebo nám neoznámite, že viac nechcete od nás dostávať emaily.

Vždy máte možnosť odvolať súhlas. Môžete tak urobiť kliknutím na link pre zrušenie odberu na spodku vašich emailov alebo priamo nás kontaktovať s informáciou, že si viac neželáte dostávať naše informačné materiály.

Ochrana súkromia

Bez ohľadu na to, či spracúvame vaše osobné informácie pre účely transakcie alebo len na základe súhlasu, vždy budeme spracovávať vaše údaje bezpečne a s utajením v súlade s platnými zákonmi na ochranu súkromia, vrátane Nariadenia o ochrane osobných údajov a Zákona o ochrane osobných údajov.

Vaše informácie budú použité výhradne na účely, na ktoré boli zhromaždené a budú vymazané, keď tento účel bude splnený a dlhšie nebude relevantný. Na spracovanie vašich platobných informácií využívame tretie strany a vaše nákupy spravujeme pomocou systému CRM. Máme uzavreté dohody o spracovaní dát s týmito správcami dát a dávame našu záruku, že budú dodržiavať príslušné pravidlá pre ochranu osobných údajov.

Pridávanie, oprava, presun a vymazanie vašich osobných údajov

Môžete nás kontaktovať na nasledujúcej adrese a zistiť, akými osobnými údajmi disponujeme:

Australian Bodycare

CVR No .: 34226261

Trævænget 14

5492 – Vissenbjerg

Tel .: 50483037

Email: mbm@australian-bodycare.com

Ak sa v našich informáciách vyskytuje chyba, môžete požiadať o opravu údajov. Rovnako máte vždy právo na prístup k informáciám, ktoré uchovávame v bežnom formáte (prenos dát). Ak si želáte zmeniť alebo preniesť svoje údaje, môžete nám napísať na vyššie uvedenú emailovú adresu.

Ak si neželáte, aby sme naďalej spracovávali vaše osobné informácie alebo chcete obmedziť spracovanie vašich osobných informácií, môžete tiež zaslať požiadavku na vyššie uvedenú emailovú adresu.

Ak ste súhlasili s uchovaním týchto informácií výmenou za našu službu, vaše osobné informácie (okrem emailovej adresy) vrátane ostatných relevantných informácií, budú vymazané po 6 mesiacoch od dátumu, kedy ste prevzali produkt/službu.

Ak chcete odvolať súhlas so spracovaním emailovej adresy (ktorú používame na zasielanie našich informačných materiálov a iných relevantných ponúk), vždy tak môžete urobiť kliknutím alebo ťuknutím na link pre odhlásenie odberu v ktoromkoľvek emaili s informačnými materiálmi. Ak sa chcete sťažovať ohľadom nášho spracovania osobných informácií, môžete kontaktovať Úrad pre ochranu osobných údajov:

Data Inspectorate

Borgergade 28.5,

1300 Copenhagen,

Tel.: 33 19 32 00

Email: dt@datatilsynet.dk.

ZÁSADY POUŽÍVANIA COOKIES

Kontaktné informácie

Australian Bodycare

CVR No .: 34226261

Trævænget 14

5492 – Vissenbjerg

Tel .: 50483037

Email: mbm@australian-bodycare.com

Úvod – pre návštevníkov webovej stránky

V spoločnosti Australian Bodycare používame cookies na našej webovej stránke pre zlepšenie a zjednodušenie poskytovania služieb v režime online.

Cookies predstavuje odborný výraz, ktorý je zložité vysvetliť, ale v podstate ide o malé ‘programy’, ktoré načítavajú dáta o správaní na danej webovej stránke. Používame ich okrem iného na to, aby sme videli, koľkí návštevníci boli na našej webovej stránke a ktoré stránky sú navštevované; všetko pre zlepšenie poskytovania služieb užívateľom. Existuje veľa spôsobov, akými sa využívajú dáta z cookies na zlepšenie webstránky.

Okrem toho tiež zbierame údaje z našej webovej stránky, napríklad, ak vyplníte kontaktný formulár. Tieto údaje ukladáme tak, aby sa mohli primerane využiť, napr. odpovedať na vaše dopyty.

Nariadenie upravujúce ochranu osobných údajov/GDRP je účinné od 25. mája 2018 a my robíme všetko čo je v našich silách, aby sme vyhoveli tomuto predpisu a zabezpečili, že vaše údaje sa používajú len na účel, na ktorý ste dali súhlas.

V ďalšom texte je vysvetlené čo najtransparentnejšie, ako zbierame vaše údaje a ako ich používame.

Je dôležité, aby ste vedeli, že vaše dopyty na zásady používania cookies a ochranu súkromia sú vždy vítané.

Aké údaje zbierame?

Zbierame len údaje, s ktorých poskytnutím ste súhlasili, keď ste navštívili našu webovú stránku.

Môžeme vás požiadať o:

 • “Osobné údaje” – sú definované ako údaje, ktoré sa môžu použiť na identifikáciu vás ako osoby alebo môžu byť pre vás jedinečné. Môže to byť vaše meno, emailová adresa alebo telefónne číslo.
 • “Ostatné informácie” – môžu obsahovať názov vašej spoločnosti, oblasť v ktorej pracujete alebo internetový prehliadač, ktorý ste použili na návštevu našej webovej stránky.
 • Nezbierame “citlivé údaje”. Sú to údaje o osobných postojoch, náboženskom presvedčení, rase alebo etniku, atď. Ak by sme mali v úmysle zbierať vaše citlivé údaje, vždy by sme vás upozornili na túto skutočnosť pred zhromaždením údajov a získali váš súhlas.

Ako zbierame tieto údaje?

Údaje od vás zbierame dvoma rôznymi spôsobmi, priamo a nepriamo.

Medzi príklady priameho prístupu k vašim údajom patrí:

 • Ak ste vyplnili formulár na našej webovej stránke (bez ohľadu na to, či údaje budú uložené počas obmedzenej doby),
 • Písomná komunikácia s nami, cez email, online internetový rozhovor alebo poštou,
 • Odpovede na prieskumy a dotazníky, ktoré ste nám zaslali.

Údaje zbierame nepriamo a automaticky pri vašej návšteve webovej stránky. Keď ste prvýkrát navštívili našu stránku (a mnohé iné webové stránky), súhlasili ste s používaním cookies. Tieto cookies pomáhajú zbierať údaje o vašom surfovaní po našich webových stránkach a službách. Medzi príklady údajov, ktoré tieto cookies zbierajú patria:

 • Prevádzkové údaje (digitálne)
 • Lokalita
 • Prehliadač

A mnohé iné podrobné informácie, ktoré nemôžu byť použité na vašu identifikáciu ako osoby. Tieto podrobné informácie nám pomáhajú sledovať, koľko návštevníkov máme na našej webovej stránke, koľko ľudí nás kontaktovalo a koľko ľudí urobilo nákup. Tieto údaje sú ukladané ako štatistika.

Pomocou týchto údajov nemôžeme identifikovať jednotlivcov a budeme automaticky presúvať tieto údaje do jediného programu, nazývaného “Google Analytics”, o ktorom si môžete viac prečítať tu: Google Analytics.

Ak by ste niekedy potrebovali získať prehľad o tom, aké cookies používame (a ostatní používajú), návod pre rôzne prehliadače môžete nájsť tu: Manage Cookies.

Ak by ste sa chceli dozvedieť, ktoré cookies sa najčastejšie používajú, pozrite viac na danskemedier.dk

Ako/prečo používame informácie, ktoré zbierame?

Existuje mnoho dôvodov na zber vašich údajov a mnoho spôsobov akými ich použiť. Nižšie sú uvedené najbežnejšie z nich.

 • Vytvoriť lepšie prostredie na našej webovej stránke. Je možné, že sledujeme ako manévrujete, aby sme v budúcnosti mohli aktualizovať našu webovú stránku a zjednodušiť vám hľadanie toho, čo potrebujete.
 • Môže to byť snaha ukázať vám marketingové materiály pre jeden z našich produktov v budúcnosti alebo na iných platformách/médiách. Je možné, že vás chceme vylúčiť zo zoznamu pre zasielanie nášho marketingového materiálu, ak ste už zakúpili produkt, ktorý je propagovaný.
 • Odpovedať na váš dopyt.
 • Zistiť, koľko návštevníkov máme na našej webovej stránke za deň, mesiac a rok.

Existujú mnohé rôzne dôvody, prečo zbierame vaše údaje a v podstate to všetko slúži na zlepšenie našej obchodnej činnosti. Používame tieto údaje na zlepšenie prostredia našej webovej stránky pre pohodlie zákazníkov a návštevníkov.

Prístup k vašim vlastným údajom, ich editovanie a mazanie

Je vždy vítané, ak nás kontaktujete a zisťujete, ktoré údaje o vás držíme a vymazať tieto údaje, ak je to vaše želanie.

Všetko sme vysvetlili podrobne, aby sme transparentne informovali o type údajov, aké zbierame cez našu webovú stránku a dúfame, že sme vám poskytli dobrý náhľad prečo, ako a kde používame tieto údaje.

Bezpečne sa staráme o vaše údaje a nikdy by sme ich nezdieľali ani nepredali.