Info TTO

100 % olej z autrálskeho čajovníka (Tea Tree Oil) – vhodný iba na riedenie s inými olejmi.
Pred použitím musí byť čajovníkový olej zriedený podľa doleuvedeného návodu. Nepoužívajte ho u detí mladších ako tri roky.

DÔLEŽITÉ: Čajovníkový olej a zmesi obsahujúce čajovníkový olej môžu spôsobiť alergickú reakciu. Na zníženie rizika alergických reakcií by sa mali dodržiavať nasledujúce pokyny: Riedený čajovníkový olej je vhodný len na vonkajšie použitie, len na pokožku, a nesmie sa používať vnútorne. Udržujte ho v bezpečnej vzdialenosti od priameho plameňa a ohňa. Čajovníkový olej nepoužívajte v zriedenej ani nezriedenej podobe na vyrážky, podráždenú/poškodenú pokožku a oblasti okolo pier alebo očí. Čajovníkový olej nepoužívajte v prípade, že máte alergiu na limonén a linalool. Pred jeho použitím vyskúšajte, či naň nemáte alergickú reakciu. Skladujte mimo dosah detí.

Pokyny na miešanie: Pred aplikáciou na pokožku zrieďte 100 % čajovníkový olej s inými olejmi v pomere 1:100.
Na jeho riedenie použite neotvorený potravinársky rastlinný olej.

1 kvapka do 10 ml rastlinného oleja
3 kvapky do 20 ml rastlinného oleja
6 kvapiek do 40 ml rastlinného oleja
9 kvapiek do 60 ml rastlinného oleja

Čajovníkový olej môžete skladovať maximálne 6 mesiacov po jeho zmiešaní. Skladujte ho na tmavom a chladnom mieste v sklenej alebo v oceľovej nádobe. Poznámka! Čajovníkový olej rozpúšťa určité druhy plastov. Tento výrobok ako ani jeho zriedená forma sa nikdy nesmú dostať do kontaktu s plastovými materiálmi.

Test na alergie: Testujte na čistej, suchej pokožke aplikovaním dvoch kvapiek čajovníkového oleja na vatovú tyčinku, ktorou ho nanesiete na vaše predlaktie. Potom ako olej úplne zaschne, zopakujte test na rovnakom mieste. V prípade, že sa do 48 hodín objaví reakcia, miesto dôkladne omyte vodou a produkt viac nepoužívajte. Testovanie na alergiu nie je garanciou, že sa neobjaví žiadna alergia v budúcnosti. V prípade akýchkoľvek pochybností kontaktujte svojho lekára.

Varovanie týkajúce sa nezriedeného čajovníkového oleja: Nezriedený čajovníkový olej je pri jeho požití škodlivý. V prípade, že sa dostane do dýchacích ciest, môže byť životu nebezpečný. Nezriedený čajovníkový olej spôsobuje podráždenie kože a alergické kožné reakcie. Zabráňte kontaktu s očami, keďže môže prísť k ich vážnemu podráždeniu. Čajovníkový olej vo forme tekutiny ako aj pary je horľavý. Nelejte neriedený čajovníkový olej do odtoku.

Prvá pomoc:
Všeobecné: V prípade pochybností alebo pretrvávajúcich príznakov vyhľadajte lekársku pomoc.
V prípade požitia: Okamžite kontaktujte lekára alebo Národné toxikologické informačné centrum
V prípade kontaktu s očami: Vyberte kontaktné šošovky. Oči vyplachujte vodou minimálne 15 minút.
V prípade kontaktu pokožky s nezriedeným olejom: Opláchnite dôkladne pokožku vlažnou vodou.

Reakcia počas použitia: V prípade, že vás pokožka svrbí alebo sa na nej vytvorí vyrážka, dôkladne ju opláchnite vodou a prestaňte prípravok používať, keďže táto reakcia môže byť predzvesťou vážnejších problémov. Pred opätovným použitím sa poraďte s lekárom. Ak sa vám rýchle šíri vyrážka, máte závrate, dýchavičnosť alebo opuch, opláchnite pokožku okamžite vlažnou vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Poraďte sa s lekárom ak máte po použití svrbenie, vyrážku, opuch kože alebo mokvajúce rany. Následne kontaktujte Australian Bodycare.